hkbp.lagu-gereja.com
View : 1201 kali

Download MP3 Music
13:1 Adong ma na ro uju i paboahon tu Ibana taringot tu angka halak Galilea, na didurushon si Latus do mudarnasida, gabe saor tu na pinelehonnasida.
13:2 Jadi ninna Jesus ma mangalusi nasida: Na diagam rohamuna do pardosaan halak Galilea i martimbangkon saluhut halak Galilea, ala songon i diahap nasida?
13:3 Hudok ma di hamu: Ndang; anggo so muba rohamuna, laos songon i do hamu mago muse!
13:4 Manang na dirimpu hamu, anggo na sampuluualu halak, na mate ditinggang palaspalas na di Siloam, parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem?
13:5 Hudok ma di hamu: Nda tung; anggo so muba rohamuna, laos songon i do hamu mago muse!
13:6 Dung i dihatahon ma umpama on: Adong ma di sada halak hau ara na sinuanna tu porlak anggurna; jadi ro ma ibana mangalului parbuena, hape ndang adong jumpangsa.
13:7 Gabe ninna ma mandok siula porlak anggurna: Nunga pola patolutaonhon ahu ro mangalului parbue di hau ara on, laos so jumpang. Taba ma i; aha pola magopo tano i bahenonna!
13:8 Alai didok i ma mangalusi: Tuannami, loas ma i disi sataon on, asa sanga hupangkur humaliang bonana, mambahen napa tusi,
13:9 anggiat olo marparbue tu jolo on; alai anggo soada, tabaon ma!
13:10 Dung i mangajari ma Ibana di sada parguruan jumpa ari Sabbat.
13:11 Jadi adong ma disi sada parompuan, naung martondi sibahen marsahit leleng ni sampulu ualu taon; suhung do dagingna jala ndang tarbahensa dirgak.
13:12 Dijou Jesus ma ibana jumonok, dung diida; jala ninna ma mandok ibana: Malua ma ho, inang, sian parsahitonmi!
13:13 Laos diampehon ma tanganna tu ibana, jadi pintor dipadirgak parompuan i ma dirina jala dipuji ma Debata.
13:14 Alai ia sintua ni parguruan i, sogo ma rohana, ala na pamalum sahit Jesus jumpa ari Sabbat, jala ro ma hatana tu natorop i: Onom do ari di na patut mulaulaon hita; disi ma hamu ro, asa dipamalum sahitmuna, unang ma di ari Sabbat!
13:15 Alai ninna Tuhan i ma mangalusi ibana: E ho pangansi! Nda ganup hamu mangkarhari horbona manang halodena sian panggagatan di ari Sabbat manogihonsa marsobur?
13:16 Ia on, sada boru ni si Abraham, naung nirahutan ni sibolis sampulu ualu taon lelengna, ndang patut harharan ihotihotna di ari Sabbat?
13:17 Dung didok Ibana i, muruk ma sude alona i. Jala marlas ni roha ma sude natorop i siala saluhut pambahenna na marmulia i.
13:18 Alai didok ma: Tudos tu aha ma harajaon ni Debata, tu aha ma pasumanonku?
13:19 Tudos ma i tu batu ni siarum, na jinomput ni sada halak, laho manaburhonsa tu porlakna; jadi tubu ma gabe hau, jala ro do angka pidong na martongatonga langit marasar tu rantingna.
13:20 Diulahi mandok: Tu aha ma patudosonku harajaon ni Debata?
13:21 Tudos ma i tu itak naung niasoman, na binuat ni sada parompuan pasaorhonsa tu itak tolu ampang, paima asom saluhutna.
13:22 Jadi dibolus Ibana ma angka huta dohot sosor laho mangajari, uju di pardalanan mandapothon huta Jerusalem.
13:23 Jala adong ma na mandok tu Ibana: Tuhan, otik do ulaning na saut malua?
13:24 Alai ninna Ibana ma mandok nasida: Marungkil ma hamu, asa masuk sian pintu na gogot i; ai hudok ma tu hamu: Torop do na marsangkap naeng masuk nian, alai ndang tarbahensa.
13:25 Alai dung hehe nampuna jabu i jala disordak pintu i, disi ma jongjong hamu di balian manuktuhi pintu i, mandok: Tuhan, ungkap di hami! Jala dohononna ma: Ndang huboto hamu, manang sian dia!
13:26 Dohononmuna ma disi: Na rap mangan jala minum do hami dohot Ho, jala diajari Ho do hami di angka alamannami.
13:27 Dung i dohononna ma: Hudok ma di hamu: Ndang huboto hamu, manang sian dia. Sumurut ma hamu sian Ahu, hamu sudena, siula hageduhon!
13:28 Disi ma masa angguhangguk dohot na patungoripon, di na idaonmuna di bagasan harajaon ni Debata si Abraham, si Isak dohot si Jakkob ro di panurirang saluhutna; alai pinabali tu balian do anggo hamu!
13:29 Disi ma ro angka na sian purba dohot sian pastima, sian utara dohot sian dangsina, gabe hundul ma marsipanganon di harajaon ni Debata.
13:30 Angka naung parpudi hian tupa gabe parjolo; jala angka naung parjolo hian, tupa gabe parpudi.
13:31 Uju i didapothon deba Parise ma Ibana mandok: Hehe ma ho, borhat ma sian on, ai na naeng bunuon ni si Herodes do Ho!
13:32 Gabe ninna ma mandok nasida: Laho ma hamu, dok hamu ma tu antuasu i: Hupabali angka tondi na hodar jala hupamalum angka sahit sadari on dohot marsogot, jala marujung ma langkangku patoluna.
13:33 Alai ingkon mardalan Ahu sadari on, nang marsogot ro di ari na mangihut tusi; ai na so bolas mate panurirang, anggo di balian ni huta Jerusalem.
13:34 Jerusalem, Jerusalem! Dibunu ho do angka panurirang i jala didangguri ho do angka na sinuru manopot ho! Jotjotna i naeng papunguonku do nian ianakhonmu, sobokkon pidong na papunguhon anakna tu toru ni habonghabongna; alai ndang dung olo hamu!
13:35 Tarulang ma sogot bagasmuna. Alai hudok ma tu hamu: Na so tupa idaonmuna be Ahu, paima dohononmuna: Pinasupasu ma na ro marhitehite Goar ni Tuhan!
Dosa dan penderitaan
13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. 13:2 Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? 13:3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. 13:4 Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? 13:5 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah 13:6 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 13:7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 13:8 Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 13:9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat 13:10 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. 13:11 Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 13:12 Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." 13:13 Lalu Ia meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. 13:14 Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak: "Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." 13:15 Tetapi Tuhan menjawab dia, kata-Nya: "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? 13:16 Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" 13:17 Dan waktu Ia berkata demikian, semua lawan-Nya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia, yang telah dilakukan-Nya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi 13:18 Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku akan mengumpamakannya? 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." 13:20 Dan Ia berkata lagi: "Dengan apakah Aku akan mengumpamakan Kerajaan Allah? 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya." Siapa yang diselamatkan 13:22 Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. 13:23 Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" 13:24 Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 13:25 Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang. 13:26 Maka kamu akan berkata: Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 13:27 Tetapi Ia akan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan! 13:28 Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam Kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke luar. 13:29 Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah. 13:30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Yesus harus mati di Yerusalem Keluhan terhadap Yerusalem 13:31 Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus: "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau." 13:32 Jawab Yesus kepada mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. 13:33 Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. 13:34 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 13:35 Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!"
13:1 Es waren aber zu der Zeit etliche dabei, die verkündigten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. 13:2 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? 13:3 Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. 13:4 Oder meinet ihr, daß die achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel und erschlug sie, seien schuldig gewesen vor allen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? 13:5 Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. 13:6 Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge; und er kam und suchte Frucht darauf, und fand sie nicht. 13:7 Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum, und finde sie nicht. Haue ihn ab! was hindert er das Land? 13:8 Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, laß ihn noch dies Jahr, bis daß ich um ihn grabe und bedünge ihn, 13:9 ob er wolle Frucht bringen, wo nicht so haue ihn darnach ab. 13:10 Und er lehrte in einer Schule am Sabbat. 13:11 Und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit achtzehn Jahre; und sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. 13:12 Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, sei los von deiner Krankheit! 13:13 Und legte die Hände auf sie; und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. 13:14 Da antwortete der Oberste der Schule und war unwillig, daß Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll; an ihnen kommt und laßt euch heilen, und nicht am Sabbattage. 13:15 Da antwortete ihm der HERR und sprach: Du Heuchler! löst nicht ein jeglicher unter euch seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und führt ihn zur Tränke? 13:16 Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von diesem Bande, welche Satanas gebunden hatte nun wohl achtzehn Jahre? 13:17 Und als er solches sagte, mußten sich schämen alle, die ihm zuwider gewesen waren; und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die von ihm geschahen. 13:18 Er sprach aber: Wem ist das Reich Gottes gleich, und wem soll ich's vergleichen? 13:19 Es ist einem Senfkorn gleich, welches ein Mensch nahm und warf's in seinen Garten; und es wuchs und ward ein großer Baum, und die Vögel des Himmels wohnten unter seinen Zweigen. 13:20 Und abermals sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? 13:21 Es ist einem Sauerteige gleich, welchen ein Weib nahm und verbarg ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz sauer ward. 13:22 Und er ging durch Städte und Märkte und lehrte und nahm seinen Weg gen Jerusalem. 13:23 Es sprach aber einer zu ihm: HERR, meinst du, daß wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: 13:24 Ringet darnach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet; denn viele werden, das sage ich euch, darnach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht tun können. 13:25 Von dem an, wenn der Hauswirt aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, da werdet ihr dann anfangen draußen zu stehen und an die Tür klopfen und sagen: HERR, HERR, tu uns auf! Und er wird antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid? 13:26 So werdet ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf den Gassen hast du uns gelehrt. 13:27 Und er wird sagen: Ich sage euch: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid; weichet alle von mir, ihr Übeltäter. 13:28 Da wird sein Heulen und Zähneklappen, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. 13:29 Und es werden kommen vom Morgen und vom Abend, von Mitternacht und vom Mittage, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. 13:30 Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. 13:31 An demselben Tage kamen etliche Pharisäer und sprachen zu ihm: Hebe dich hinaus und gehe von hinnen; denn Herodes will dich töten! 13:32 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin und saget diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Teufel aus und mache gesund heut und morgen, und am dritten Tage werde ich ein Ende nehmen. 13:33 Doch muß ich heute und morgen und am Tage darnach wandeln; denn es tut's nicht, daß ein Prophet umkomme außer Jerusalem. 13:34 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihr Nest unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! 13:35 Sehet, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich nicht sehen, bis daß es komme, daß ihr sagen werdet: Gelobt ist, der da kommt im Namen des HERRN!

Label:   42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login

NEXT:
Lukas 14 / Lukas 14 / Lukas 14 / Lukas 14 / LUKAS 14 / Luke 14


PREV:
Lukas 12 / Lukas 12 / Lukas 12 / Lukas 12 / LUKAS 12 / Luke 12


Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1

All Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), PKS (Pwuhken Koul Sarawi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Kidung RIA GKJW, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(710)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(70)
Tata Ibadah HKBP 2020(58)
Tentang HKBP(11)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Imbaru..


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de