hkbp.lagu-gereja.com
View : 1096 kali

Download MP3 Music
14:1 Jadi jumpa dibongoti Ibana jabu ni sada sintua ni halak Parise di sada ari Sabbat laho marsipanganon, nunga disi nasida mangonggopi Ibana.
14:2 Jadi adong ma disi di jolona sada halak na sigurbahon.
14:3 Jadi ninna Jesus ma mandok angka sibotopatik dohot Parise i: Ai na jadi do pamalumon sahit di ari Sabbat, manang na so jadi? Alai hohom do anggo nasida.
14:4 Gabe dijama Ibana ma halak i; dipamalum ma, laos dipamuli.
14:5 Jadi didok ma tu nasida: Anggo na targodung horbo manang halode ni manang ise hamu, nda manigor ditait tu ginjang, nang di ari Sabbat?
14:6 Gabe ndang haalusan nasida hatana i.
14:7 Alai diida ma, angka hundulan na sumangap dipilliti angka na pinio i, gabe marumpama ma Ibana, ninna ma mandok nasida:
14:8 Anggo tarpio ho tu parunjuhan, unang ho juguk tu hundulan na ummangat, atik beha adong piniona sahalak na sumangap sian ho;
14:9 gabe ro suhut i, na rap mamio hamu, mandok tu ho: Di ibana ma juguhanmi! Jadi ila ma roham juguk tu hundulan partoru.
14:10 Alai anggo dipio na mamio ho, laho ma ho juguk tu hundulan pudipudi; asa anggo dung ro na mamio ho, dohononna ma tu ho: Tungkan julu on ma ho juguk, ale! Jadi sangap ma ho idaon ni sude donganmu na tarpio i.
14:11 Ai nasa na patimbohon dirina, sipaoruon do; jala na paoru dirina, i do sipatimboon!
14:12 Didok ma huhut tu na mamio Ibana: Jumpa dibahen ho pesta manang haroan, unang ma pio tusi angka alealem, manang hahaanggim, manang hulahulam, manang hombar bagasmu pe, angka na gabe, asa unang nasida muse mamio ho, gabe dibalos i tu ho.
14:13 Alai jumpa mambuat sipanganon ho, pio ma angka na pogos, angka na martihas, na pangpang dohot na mapitung.
14:14 Jadi martua ma ho disi, ai ndang tarbalos nasida i tu ho; alai marbalos do i tu ho sogot di haheheon ni angka partigor.
14:15 Umbege i sahalak donganna marsipanganon i, ninna ma mandok Ibana: Martua ma na mangan di harajaon ni Debata!
14:16 Gabe ninna Jesus ma mangalusi: Adong ma sahalak na marulaon godang: Torop do halak gokkon tusi.
14:17 Jadi di mata ni pesta i disuru ma anak somangna mandok tu angka naung ginokkonna i: Ro ma hamu, ai nunga rade saluhutna!
14:18 Hape rap do nasida sude marsidalian. Didok na parjolo i ma tu ibana: Hutuhor do hauma, ndang tarbahen so laho ahu maningkir. Raja ho, ondihon ahu!
14:19 Ia na asing mandok: Naung hutuhor do horbo lima auga; na laho ma ahu manangkasi. Raja ho, ondihon ahu!
14:20 Na asing muse mandok: Nambura mambuat boru ahu; ala ni i ndang tarbahen ahu ro.
14:21 Muli ma anak somang i, dibaritahon ma i tu indukna. Jadi tarrimas ma suhut i, didok ma tu anak somangna: Silu, laho ma ne tu angka alaman dohot jambur ni huta i, togihon ma angka na pogos, angka na martihas, na mapitung dohot na pangpang!
14:22 Jadi ro ma hata ni anak somang i: Nunga saut na nidokkonmi, tuan; alai lumbang dope!
14:23 Gabe didok induk i ma tu naposona: Laho ma tu balian, tu angka dalan na metmet, tu angka lapelape; sosoi ma nasida bongot, asa haru gok jabungku!
14:24 Ai hudok ma di hamu: Na so tupa daion ni nanggo sada sian angka na ginokkon hian sipanganon na hupauli i.
14:25 Alai torop do halak na mandongani Ibana. Jadi humusor ma Ibana, ninna ma mandok nasida:
14:26 Ganup halak na ro tu Ahu, ndang tarbahen gabe siseanku, ia so dihasogohon ibana amana, inana, na niolina, anakkonna, hahaanggina dohot angka ibotona, ro di hosana sandiri.
14:27 Ndang tarbahen gabe siseanku halak, na so manuhuk silang na tu ibana, laho mangihuthon Ahu!
14:28 Ai ise hamu na giot pajongjong palaspalas, na so jumolo hundul mangetongi sipalahoonna tusi, manang na tuk laho patulushon?
14:29 Unang dipauli jolo ojahanna, hape ndang tuk gogona pasahathonsa, gabe surahan ni sude halak na marnidasa ibana.
14:30 Dohononnasida ma: Dipungka halak on do pajongjongkon, hape ndang adong bahenonna pasunhon.
14:31 Ise raja na borhat marmusu mangalo donganna raja, na so jumolo hundul mamingkiri, manang na tardompakkonsa mardongan saloksa soldadu alona i, na ro manahopi ibana mardongan dua loksa.
14:32 Alai anggo so tarbahen i, suruonna ma pangulu, binsan holang dope musu i, mangido pardamean.
14:33 Hamu pe, ndang tarbahen agia ise hamu gabe siseanku, anggo so tartadingkonsa nasa na di ibana.
14:34 Hasea do sira i; alai anggo gabe hambar sira i, aha ma paansimhon i?
14:35 So manang marguna i tu hauma, manang tu tangkal pe; bolongkononhon nama i! Hamu parpinggol na marbinege, pinggol hamu ma i!
Lagi penyembuhan pada hari Sabat 14:1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan saksama. 14:2 Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan-Nya. 14:3 Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata-Nya: "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" 14:4 Mereka itu diam semuanya. Lalu Ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. 14:5 Kemudian Ia berkata kepada mereka: "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik ke luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" 14:6 Mereka tidak sanggup membantah-Nya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah 14:7 Karena Yesus melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 14:8 "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat dari padamu, 14:9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 14:10 Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. 14:11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Siapa yang harus diundang 14:12 Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. 14:13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. 14:14 Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih 14:15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus: "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam Kerajaan Allah." 14:16 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. 14:17 Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan: Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. 14:18 Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya: Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya; aku minta dimaafkan. 14:19 Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku minta dimaafkan. 14:20 Yang lain lagi berkata: Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. 14:21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. 14:22 Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. 14:23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus penuh. 14:24 Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorangpun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan-Ku." Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus 14:25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka: 14:26 "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 14:27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 14:28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? 14:29 Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, 14:30 sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 14:31 Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang? 14:32 Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 14:33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku. 14:34 Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 14:35 Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" 14:1 Und es begab sich, daß er kam in ein Haus eines Obersten der Pharisäer an einem Sabbat, das Brot zu essen; und sie hatten acht auf ihn. 14:2 Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. 14:3 Und Jesus antwortete und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprach: Ist's auch recht, am Sabbat zu heilen? 14:4 Sie aber schwiegen still. Und er griff ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. 14:5 Und antwortete und sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, dem sein Ochse oder Esel in den Brunnen fällt, und der nicht alsbald ihn herauszieht am Sabbattage? 14:6 Und sie konnten ihm darauf nicht wieder Antwort geben. 14:7 Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, da er merkte, wie sie erwählten obenan zu sitzen, und sprach zu ihnen: 14:8 Wenn du von jemand geladen wirst zur Hochzeit, so setze dich nicht obenan, daß nicht etwa ein Vornehmerer denn du von ihm geladen sei, 14:9 und dann komme, der dich und ihn geladen hat, und spreche zu dir: Weiche diesem! und du müssest dann mit Scham untenan sitzen. 14:10 Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, er spreche zu dir: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir am Tische sitzen. 14:11 Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. 14:12 Er sprach auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein Mittags-oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder noch deine Gefreunden noch deine Nachbarn, die da reich sind, auf daß sie dich nicht etwa wieder laden und dir vergolten werde. 14:13 Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden, 14:14 so bist du selig; denn sie haben's dir nicht zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. 14:15 Da aber solches hörte einer, der mit zu Tische saß, sprach er zu ihm: Selig ist, der das Brot ißt im Reiche Gottes. 14:16 Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu. 14:17 Und sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ist alles bereit! 14:18 Und sie fingen an, alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 14:19 Und der andere sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 14:20 Und der dritte sprach: Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. 14:21 Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. 14:22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. 14:23 Und der Herr sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf das mein Haus voll werde. 14:24 Ich sage euch aber, daß der Männer keiner, die geladen waren mein Abendmahl schmecken wird. 14:25 Es ging aber viel Volks mit ihm; und er wandte sich und sprach zu ihnen: 14:26 So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. 14:27 Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. 14:28 Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will, und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er's habe, hinauszuführen? 14:29 auf daß nicht, wo er Grund gelegt hat und kann's nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, sein zu spotten, 14:30 und sagen: Dieser Mensch hob an zu bauen, und kann's nicht hinausführen. 14:31 Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wider einen andern König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könne mit zehntausend begegnen dem, der über ihn kommt mit zwanzigtausend? 14:32 Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn jener noch ferne ist, und bittet um Frieden. 14:33 Also muß auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. 14:34 Das Salz ist ein gutes Ding; wo aber das Salz dumm wird, womit wird man's würzen? 14:35 Es ist weder auf das Land noch in den Mist nütze, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Label:   42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login

NEXT:
Lukas 15 / Lukas 15 / Lukas 15 / Lukas 15 / LUKAS 15 / Luke 15


PREV:
Lukas 13 / Lukas 13 / Lukas 13 / Lukas 13 / LUKAS 13 / Luke 13


Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1

All Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), PKS (Pwuhken Koul Sarawi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Kidung RIA GKJW, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(710)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(70)
Tata Ibadah HKBP 2020(58)
Tentang HKBP(11)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Imbaru..


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de