hkbp.lagu-gereja.com
View : 969 kali

Download MP3 Music
18:1 Dung i dihatahon ma tu nasida umpama sada, paboa ingkon tongtong nasida martangiang, na so tupa lemba.
18:2 On do hatana: Adong ma di na sahuta panguhum sada; ndang dihabiari Debata jala ndang dipardulihon jolma.
18:3 Alai adong ma di huta i parompuan na mabalu, na ro manopot ibana mandok: Pintori ahu maralohon alongki!
18:4 Jadi leleng ndang ringkot rohana. Alai ninna ma muse di bagasan rohana: Tutu do, ndang huhabiari Debata jala ndang parduli ahu di jolma.
18:5 Alai hupintori nama na mabalu on, ala dinengnengi ahu, atik beha ro ibana maon muse manggariangi ahu.
18:6 Dung i didok Tuhan i ma: Tangihon hamu ma pandok ni panguhum na geduk i!
18:7 Ia Debata, tung so pintoranna ma angka na pinillitna, angka na manjou Ibana arian dohot borngin? Tung pangerngeronna ma di nasida?
18:8 Hudok ma di hamu: Magira ma pintoranna nasida! Alai tagamon jumpang Anak ni jolma i ma haporseaon di tano on di harorona i?
18:9 Alai dihatahon ma umpama sada taringot tu halak na mangkaposi dirina, mandok na tigor nasida, angka na marhu, ni roha di dongan, ninna ma:
18:10 Adong ma dua halak na nangkok tu joro i martangiang; halak Parise do na sada, sijalo beo na sada nari.
18:11 Jadi dirgak ma Parise i jongjong; songon on ma tangiangna di bagasan rohana: Mauliate ma ahu tu Ho, ale Debata, ala so dos ahu dohot halak na leban, angka panamun, pargeduk, pangalangkup manang songon sijalo beo an.
18:12 Dua hali saminggu ahu marpuasa jala huparsampulu do saluhutna na huomo.
18:13 Ianggo halak sijalo beo i, mandaodao do ibana jongjong; gari manaili dompak ginjang, ndang barani. Alai ditompuk ma andorana huhut mandok: Asi roham, ale Debata, di ahu pardosa on!
18:14 Hudok ma tu hamu: Umpintor do on laho muli asa na sada an: Ai sipaoruon do ganup na patimbo dirina; alai na paoru dirina, i do sipatimboon!
18:15 Jadi dohot do dakdanak diboan tu jolona, asa jamaonna nasida; alai marnida i angka sisean i, dipinsang ma nasida.
18:16 Alai dijou Jesus ma nasida, laos ninna ma: Loas hamu ma ro angka dakdanak i sahat tu Ahu; unang orai hamu nasida, ai di angka sisongon i do harajaon ni Debata!
18:17 Situtu do hatangkon tu hamu: Na so manjalo harajaon ni Debata songon dakdanak, ndang saut bongot tusi.
18:18 Dung i disungkun sahalak sintua ma Ibana, ninna ma: O Guru, na denggan roha! Dia do sipatupaonku, asa hutean hangoluan na salelenglelengna?
18:19 Gabe ninna Jesus ma mandok ibana: Boasa digoar ho Ahu na denggan roha? Ndang adong na denggan roha, dungkon ni sasada Debata!
18:20 Angka patik i diboto ho do: "Unang ho mangalangkup! Unang ho mambunu! Unang ho manangko! Unang ho olo mangkatindangkon na so tutu! Ingkon pasangaponmu amangmu dohot inangmu!"
18:21 Alai ninna halak i ma: Sasudena i huradoti do sian sietehetehonku dope.
18:22 Umbege i Jesus, ninna ma mandok ibana: Sada nama na hurang di ho: Gadis ma nasa na di ho, parlehon ma i tu angka na pogos, gabe mararta ma ho di banua ginjang. Dung i ro ma ho mangihuthon Ahu!
18:23 Alai habot do rohana umbegesa ai na mora jong do ibana.
18:24 Alai dibereng Jesus ma ibana, laos didok: Maolna i bongot angka na mora tu bagasan harajaon ni Debata!
18:25 Gumabur do boluson ni gaja pinggol ni jarum, unang halak na mora bongot tu bagasan harajaon ni Debata!
18:26 Gabe didok angka na umbegesa: Molo boti, ise ma tarbahen malua?
18:27 Alai ninna Ibana ma: Na so tarpatupa jolma, tarpatupa Debata do!
18:28 Dung i ninna si Petrus ma: Hutinggalhon hami do na di hami, mangihuthon Ho.
18:29 Gabe didok Ibana ma tu nasida: Na tutu do hatangkon na tu hamu: Nasa na tumadingkon jabuna, manang na niolina, manang hahaanggina, manang natorasna, manang anakkonna pe ala ni harajaon ni Debata,
18:30 ingkon silompit do jaloonna i di hasiangan on, angkup ni i hangoluan salelenglelengna di hasiangan sogot.
18:31 Alai diarahon ma na sampuludua i, ninna ma mandok nasida: Na nangkok ma hita tu Jerusalem jala tulus ma tu Anak ni jolma i sasudena, na tarsurat di angka panurirang i.
18:32 Ai pasahaton ma Ibana tu angka parbegu, gabe insahanna, leaanna jala tijuranna ma Ibana.
18:33 Linsinganna jala pusaonna do Ibana; dung i mulak mangolu ma Ibana di ari patoluhon.
18:34 Ndang diantusi nasida agia otik sian i; na buni do hata i sian rohanasida, ndang diboto nasida na hinatahonna i.
18:35 Dung i mandapothon huta Jeriko, adong ma sada halak na mapitung na hundulhundul di dalan i mangidoido.
18:36 Umbege natorop na mamolus i, dipatangkas halak i ma, manang dia na masa i.
18:37 Gabe dibaritahon halak ma tu ibana, Jesus sian Nasaret i mamolus.
18:38 Jadi joujou ma ibana mandok: O Jesus, Anak ni si Daud, asi roham di ahu!
18:39 Hona hata ma ibana dibahen angka na parjolo i, asa sip ibana nian. Alai lam digogo ma manjoujouhon: O Anak ni si Daud, asi roham di ahu!
18:40 Dung i sulon ma Jesus, didokkon ma togihononhon ibana tu jolona. Jadi dung donok, disungkun ma ibana:
18:41 Aha dipangido roham, bahenonku tu ho? Jadi didok ma: Marnida ma nian matangku, ale Tuhan!
18:42 Gabe didok Jesus ma tu ibana: Marnida ma ho! Haporseaonmi do pamalum ho!
18:43 Jadi pintor marnida ma matana, laos diihuthon Jesus, huhut mamujimuji Debata. Jala sude natorop na marnidasa mamuji Debata.
Perumpamaan tentang hakim yang tak benar 18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 18:2 Kata-Nya: "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun. 18:3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku. 18:4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun, 18:5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." 18:6 Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu! 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 18:8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai 18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 18:10 "Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. 18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 18:14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yesus memberkati anak-anak 18:15 Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. 18:16 Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. 18:17 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Orang kaya sukar masuk Kerajaan Allah 18:18 Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 18:19 Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. 18:20 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." 18:21 Kata orang itu: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 18:22 Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." 18:23 Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 18:24 Lalu Yesus memandang dia dan berkata: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah. 18:25 Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 18:26 Dan mereka yang mendengar itu berkata: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 18:27 Kata Yesus: "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus 18:28 Petrus berkata: "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." 18:29 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, isterinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, 18:30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus 18:31 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata kepada mereka: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. 18:32 Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, 18:33 dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." 18:34 Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu; arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho 18:35 Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. 18:36 Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya: "Apa itu?" 18:37 Kata orang kepadanya: "Yesus orang Nazaret lewat." 18:38 Lalu ia berseru: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" 18:39 Maka mereka, yang berjalan di depan, menegor dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: "Anak Daud, kasihanilah aku!" 18:40 Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. Dan ketika ia telah berada di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya: 18:41 "Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu: "Tuhan, supaya aku dapat melihat!" 18:42 Lalu kata Yesus kepadanya: "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!" 18:43 Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. 18:1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, daß man allezeit beten und nicht laß werden solle, 18:2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. 18:3 Es war aber eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sprach: Rette mich von meinem Widersacher! 18:4 Und er wollte lange nicht. Darnach aber dachte er bei sich selbst: Ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, 18:5 dieweil aber mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf daß sie nicht zuletzt komme und betäube mich. 18:6 Da sprach der HERR: Höret hier, was der ungerechte Richter sagt! 18:7 Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er's mit ihnen verziehen? 18:8 Ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, daß er auch werde Glauben finden auf Erden? 18:9 Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären, und verachteten die andern, ein solch Gleichnis: 18:10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 18:11 Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 18:12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. 18:13 Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 18:14 Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 18:15 Sie brachten auch junge Kindlein zu ihm, daß er sie anrühren sollte. Da es aber die Jünger sahen, bedrohten sie die. 18:16 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes. 18:17 Wahrlich ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 18:18 Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? 18:19 Jesus aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn der einige Gott. 18:20 Du weißt die Gebote wohl: "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren." 18:21 Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. 18:22 Da Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach! 18:23 Da er aber das hörte, ward er traurig; denn er war sehr reich. 18:24 Da aber Jesus sah, daß er traurig war geworden, sprach er: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen! 18:25 Es ist leichter, daß ein Kamel gehe durch ein Nadelöhr, denn daß ein Reicher in das Reich Gottes komme. 18:26 Da sprachen, die das hörten: Wer kann denn selig werden? 18:27 Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 18:28 Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. 18:29 Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Es ist niemand, der ein Haus verläßt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des Reiches Gottes willen, 18:30 der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. 18:31 Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. 18:32 Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werden, 18:33 und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. 18:34 Sie aber verstanden der keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wußten nicht, was das Gesagte war. 18:35 Es geschah aber, da er nahe an Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. 18:36 Da er aber hörte das Volk, das hindurchging, forschte er, was das wäre. 18:37 Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth ginge vorüber. 18:38 Und er rief und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein! 18:39 Die aber vornean gingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein! 18:40 Jesus aber stand still und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe zu ihm brachten, fragte er ihn 18:41 und sprach: Was willst du, daß ich dir tun soll? Er sprach: HERR, daß ich sehen möge. 18:42 Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! dein Glaube hat dir geholfen. 18:43 Und alsobald ward er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das solches sah, lobte Gott.

Label:   42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
NEXT:
Lukas 19 / Lukas 19 / Lukas 19 / Lukas 19 / LUKAS 19 / Luke 19


PREV:
Lukas 17 / Lukas 17 / Lukas 17 / Lukas 17 / LUKAS 17 / Luke 17


Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1

All Bibel Padan Na Imbaru
(1)
40 Mateus / Matius / Matthaeus / Mateus / MATEUS / Matthew (16)
40 Matius (12)
41 Markus / Markus / Markus (16)
42 Lukas / Lukas / Lukas / Lukas / LUKAS / Luke (24)
43 Johannes / Yohanes / Johannes / Johannes / YOHANES / John (21)
44 Ulaon ni Apostel / Kisah Para Rasul / Apostelgeschichte (28)
45 Rom / Roma / ROEMERS / Rom / ROMA / Romans (16)
46 I Korint / I Korintus / 1 Korinther (16)
47 II Korint / 2 Korintus / 2 Korinther (13)
48 Galatia / Galatia / Galater (6)
49 Epesus / Efesus / Epheser (6)
50 Pilippi / Filipi / Philipper (4)
51 Kolosse / Kolose / Kolosser (4)
52 I Tessalonik / 1 Tesalonika / 1 Thessalonicher (5)
53 2 Tessalonik / 2 Tesalonika / 2 Thessalonicher (3)
54 1 Timoteus / 1 Timotius / 1 Timotheus / 1 Timoteus / 1 TIMOTIUS / 1 Timothy (6)
55 2 Timoteus / 2 Timotius / 2 Timotheus (4)
56 Titus / Titus / Titus (3)
57 Pilemon / Filemon / Philemon (1)
58 Heber / Ibrani / Hebraeer (13)
59 Jakobus / Yakobus / Jakobus (5)
60 I Petrus / I Petrus / I Petrus (5)
61 2 Petrus / 2 Petrus / 2 Petrus (3)
62 1 Johannes / 1 Yohanes / 1 Johannes (5)
63 2 Johannes / 2 Yohannes / 2 Johannes (1)
64 3 Johannes / 3 Yohanes / 3 Johannes (1)
65 Judas / Yudas / Judas (1)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung (9)
66 Pangungkapon / Wahyu / Offenbarung / Pangungkapon / KADA OMBO LAKORASULU YOHANES / Revelation (13)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(710)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(70)
Tata Ibadah HKBP 2020(26)
Tentang HKBP(11)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Imbaru..


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de