hkbp.lagu-gereja.com
View : 1352 kali

Download MP3 Music
11:1 Dung i ndang piga dan manggogo ma bangso i marmungutmungut, pola sahat tu pinggol ni Jahowa. Jadi dung dibege Jahowa songon i marsigorgor ma rimasna, pola galak di tongatonganasida api sian Jahowa mansudahon partalpahan ni parsaroan i.
11:2 Dung i mangangguhi ma bangso i tu si Musa, jadi martangiang ma si Musa tu Jahowa, gabe mintop ma api i.
11:3 Jadi dibahen ma goar ni inganan i Tabera, ala naung marsigorgor api ni Jahowa di tongatonganasida.
11:4 Tole ma muse manombo hisaphisap ni halak gambalgambal na di tongatonganasida dohot do halak Israel mangulahi tumatangis, angka ninna ma: Ise ulaning mangalehon juhut panganonnami?
11:5 Sai dipaingotingot rohanami do dengke, angka na hupangan hami di Misir so pola marpanuhor, tole angka ansimun, jelok, ingkau rata, baoang na rara dohot baoang hian.
11:6 Alai anggo nuaeng tung dipahiang do ateatenami, ndang adong agia aha diida matanami, nda holan Manna i.
11:7 Alai anggo Manna i songon boni katumbar balgana jala songon pultak ni haminjon do rupana.
11:8 Dung i mulakulak ma bangso i mardalan papungupunguhon Manna i, laos diduda ma i jala ditutu jala dilompa di bagasan hudon manang mambahen sagusagu sian i, jala daina songon dai ni sagusagu na ginoreng dohot miak.
11:9 Molo madabu nambur i bornginna i tu parsaroan i, madabu ma dohot Manna i tu atasna.
11:10 Jadi dung dibege si Musa bangso i tumatangis be marompuompu, ganup di pintu ni undungundungna, gabe marpiarpiar situtu ma rimas ni Jahowa; sogo dohot roha ni si Musa marnidasa.
11:11 Dung i ninna si Musa ma tu Jahowa: Boasa tung songon i toruanmu naposomon? Jala boasa tung so jumpangan asi ni roha ahu di adopanmu, umbahen tung ampehononmu tu ahu siusungon ni sandok bangso on?
11:12 Hea ahu hian marhangoluan sandok bangso on, manang tung ahu manubuhon nasida, umbahen dohononmu tu ahu: Ingkon ho mangabing nasida di bagasan ampuanmu, songon pangusung ni ama pangintubu di posoposona sahat tu tano naung niuarihonmu tu ompunasida i.
11:13 Tung sian dia ma dapot ahu juhut laho mangalehon tu sandok bangso on? Ai tumatangis nasida di adopanku, huhut mandok: Lehon tu hami juhut panganonnami!
11:14 Ndang tarusung sasada ahu be sandok bangso on, madokdokhu do i di ahu.
11:15 Molo tung songon i bahenonmu tu ahu, tagonan nama ahu bunu, molo tung maruli asi ni roha ahu di adopanmu, asa unang be hupaidaida soro ni aringkon.
11:16 Dung i ro ma hata ni Jahowa tu si Musa songon on: Papungu ma tu Ahu pitupulu halak sian sintua ni halak Israel, angka na tangkas tinandam nasida hian sintua ni bangso i dohot panuturina, dung i arahon ma nasida tu undungundung parluhutan i, asa jongjong nasida disi rap dohot ho.
11:17 Dung i tuat ma Ahu laos mangkatai dohot ho disi; dung i buatonku ma sian Tondi na songgop tu ho, jala ampehononku tu nasida, asa nasida donganmu mangusung sianjuon di bangso i, asa unang be sasada ho mangusungsa.
11:18 Dung i dohononmu ma tu bangso i: Manguras ma hamu tu marsogot, asa panganonmuna juhut, ai nunga pola sahat partangisonmuna i tu pinggol ni Jahowa, uju na nidokmuna i: Ise ulaning mangalehon juhut panganonnami? Ai marsonangsonang do hami di Misir? Dibahen i lehonon ni Jahowa ma tu hamu juhut, asa panganonmuna.
11:19 Ndada holan sadari panganonmuna, manang dua ari, jala ndada holan lima ari, manang sampulu ari, manang duapulu ari pe lelengna.
11:20 Ingkon pola boho sabulan lelengna, asa maradu ruar musengani sian igungmuna, jala maradu gialan hamu disi, ala naung marlea dibahen hamu Jahowa, na di tongatongamuna i, pola nunga tumatangis hamu di adopanna huhut mandok: Boasa tung ruar hita sian Misir?
11:21 Dung i ninna si Musa ma: Pola onom ratus ribu halak parhantarhantar torop ni bangso na pinasahatmu tu ahu, hape lam nimmu do: Lehononku ma juhut tu nasida, asa singkop panganonnasida boho sabulan lelengna.
11:22 Ingkon potongon huroha angka birubiru dohot lombu, asa singkop di nasida? Manang tung ingkon papungupunguon luhut dengke sian laut, asa singkop di nasida?
11:23 Alai ro ma hata ni Jahowa tu si Musa: Na hurang gogo do huroha tangan ni Jahowa? Alai tahe ingkon idaonmu nuaeng manang na sintong hatangku tu ho manang ndang.
11:24 Dung i ruar ma si Musa, laos dipatolhas ma tu bangso i angka hata ni Jahowa, jala dipapungu pitupulu halak sian angka sintua ni bangso i jala dipajongjong nasida humaliang undungundung i.
11:25 Dung i tuat ma Jahowa di bagasan ombun i laos mangkatai dohot ibana, jala dibuat sian Tondi na songgop tu ibana, jala dilehon tu na pitupulu halak sintua i; jadi dung mangulon Tondi i di atasnasida manurirangi ma nasida, alai dungkon ni ndang be di didatdati.
11:26 Alai tinggal dope dua halak di parsaroan, goar ni na sada si Eldad, jala goar ni na sadanari si Medad, mangulon huhut Tondi i di atasnasida, ai dohot do nasida masuk tu angka na tarsurat i, alai dung ruar nasida tu undungundung i, gabe manurirangi nasida di bagasan parsaroan i.
11:27 Dung i marlojong ma sada dolidoli paboahon barita i tu si Musa: Si Eldad dohot si Medad manurirangi di bagasan parsaroan.
11:28 Dung i ro ma alus ni si Josua, anak ni si Nun, parhalado ni si Musa olat i haposoonna, ninna ma: Ale tuanku Musa, orai ma nasida!
11:29 Alai ninna si Musa ma mandok ibana: Tung tama ma ho mangiburu mandingkani ahu? Anggiat nian dipangido rohangku sandok bangso ni Jahowa manurirangi, jala dibasabasahon Jahowa Tondina songgop tu atasnasida.
11:30 Dung i marpungu ma muse si Musa tu parsaroan i, ibana tahe rap dohot angka sintua ni Israel.
11:31 Dung i borhat ma sada alogo sian Jahowa na mamboan angka lote sian laut, jala dipandabuhon tu parsaroan i, hira sadari mardalan daona tu sadaon jala sadari mardalan daona muse tu sadaan, humaliang parsaroan i, arga dua asta timbona sian tano i.
11:32 Jadi hehe ma bangso i papungupunguhon angka lote i manipat sadarina i manipat borngin pe dohot manipat sadari marsogot; jala manang ise na papunguhon na ummotik, sampulu homer pinapunguna, laos dijomur nasida do i humaliang parsaroan i.
11:33 Hape uju dihilhil nasida dope juhut i, tagan so suda dope disohali, nunga marpiarpiar muruk ni Jahowa mida bangso i, rahat situtu do pamunu ni Jahowa di nasida.
11:34 Dung i dibahen nasida ma goar ni pangulonan i angka tanoman ni hahisapon, ala disi tartanom bangso na hisapan i.
11:35 Dung i borhat ma bangso i sian angka tanoman ni hahisapon tu Hazerot, laos tinggal di Hazerot i nasida.
Api TUHAN 11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada TUHAN; maka padamlah api itu. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api TUHAN di antara mereka. TUHAN berjanji memberi daging 11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus; dan orang Israelpun menangislah pula serta berkata: "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. 11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna ini saja yang kita lihat." 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. 11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 11:9 Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? 11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. 11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? -- TUHAN akan memberi kamu daging untuk dimakan. 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak -- karena kamu telah menolak TUHAN yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" 11:21 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: "Masakan kuasa TUHAN akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak!" Ketujuh puluh orang tua-tua 11:24 Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 11:26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka -- mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah -- maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 11:27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." 11:28 Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa: "Tuanku Musa, cegahlah mereka!" 11:29 Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!" 11:30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh 11:31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. 11:32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu -- setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer --, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 11:33 Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 11:34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. 11:35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. 11:1 Und da sich das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des HERRN. Und als es der HERR hörte, ergrimmte sein Zorn, und zündete das Feuer des HERRN unter ihnen an; das verzehrte die äußersten Lager. 11:2 Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den HERRN; da verschwand das Feuer. 11:3 Und man hieß die Stätte Thabeera, darum daß sich unter ihnen des HERRN Feuer angezündet hatte. 11:4 Das Pöbelvolk aber unter ihnen war lüstern geworden, und sie saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen: Wer will uns Fleisch zu essen geben? 11:5 Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Kürbisse, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. 11:6 Nun aber ist unsere Seele matt; denn unsere Augen sehen nichts als das Man. 11:7 Es war aber das Man wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedellion. 11:8 Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen und stieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Aschenkuchen daraus; und es hatte einen Geschmack wie ein ölkuchen. 11:9 Und wenn des Nachts der Tau über die Lager fiel, so fiel das Man mit darauf. 11:10 Da nun Mose das Volk hörte weinen unter ihren Geschlechtern, einen jeglichen in seiner Hütte Tür, da ergrimmte der Zorn des HERRN sehr, und Mose ward auch bange. 11:11 Und Mose sprach zu dem HERRN: Warum bekümmerst du deinen Knecht? und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, daß du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? 11:12 Habe ich nun all das Volk empfangen oder geboren, daß du zu mir sagen magst: Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern geschworen hast? 11:13 Woher soll ich Fleisch nehmen, daß ich allem diesem Volk gebe? Sie weinen vor mir und sprechen: Gib uns Fleisch, daß wir essen. 11:14 Ich vermag alles das Volk nicht allein zu ertragen; denn es ist mir zu schwer. 11:15 Und willst du also mit mir tun, so erwürge ich mich lieber, habe ich anders Gnade vor deinen Augen gefunden, daß ich nicht mein Unglück so sehen müsse. 11:16 Und der HERR sprach zu Mose: Sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, daß sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und nimm sie vor die Hütte des Stifts und stelle sie daselbst vor dich, 11:17 so will ich herniederkommen und mit dir daselbst reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, daß sie mit dir die Last des Volkes tragen, daß du nicht allein tragest. 11:18 Und zum Volk sollst du sagen: Heiliget euch auf morgen, daß ihr Fleisch esset; denn euer Weinen ist vor die Ohren des HERRN gekommen, die ihr sprecht: Wer gibt uns Fleisch zu essen? denn es ging uns wohl in Ägypten. Darum wird euch der HERR Fleisch geben, daß ihr esset, 11:19 nicht einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, 11:20 sondern einen Monat lang, bis daß es euch zur Nase ausgehe und euch ein Ekel sei; darum daß ihr den HERRN verworfen habt, der unter euch ist, und vor ihm geweint und gesagt: Warum sind wir aus Ägypten gegangen? 11:21 Und Mose sprach: Sechshunderttausend Mann Fußvolk ist es, darunter ich bin, und du sprichst Ich will euch Fleisch geben, daß ihr esset einen Monat lang! 11:22 Soll man Schafe und Rinder schlachten, daß es ihnen genug sei? Oder werden sich alle Fische des Meeres herzu versammeln, daß es ihnen genug sei? 11:23 Der HERR aber sprach zu Mose: Ist denn die Hand des HERRN verkürzt? Aber du sollst jetzt sehen, ob meine Worte können dir etwas gelten oder nicht. 11:24 Und Mose ging heraus und sagte dem Volk des HERRN Worte und versammelte siebzig Männer unter den Ältesten des Volks und stellte sie um die Hütte her. 11:25 Da kam der HERR hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig ältesten Männer. Und da der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf. 11:26 Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben; der eine hieß Eldad, der andere Medad, und der Geist ruhte auf ihnen; denn sie waren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zu der Hütte, und sie weissagten im Lager. 11:27 Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose an und sprach: Eldad und Medad weissagen im Lager. 11:28 Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, Mose's Diener, den er erwählt hatte, und sprach: Mein Herr Mose, wehre ihnen. 11:29 Aber Mose sprach zu ihm: Bist du der Eiferer für mich? Wollte Gott, daß all das Volk des HERRN weissagte und der HERR seinen Geist über sie gäbe! 11:30 Also sammelte sich Mose zum Lager mit den Ältesten Israels. 11:31 Da fuhr aus der Wind von dem HERRN und ließ Wachteln kommen vom Meer und streute sie über das Lager, hier eine Tagereise lang, da eine Tagereise lang um das Lager her, zwei Ellen hoch über der Erde. 11:32 Da machte sich das Volk auf denselben ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen andern Tag und sammelten Wachteln; und welcher am wenigsten sammelte, der sammelte zehn Homer. Uns sie hängten sie auf um das Lager her. 11:33 Da aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war und ehe es aufgezehrt war, da ergrimmte der Zorn des HERRN unter dem Volk, und schlug sie mit einer sehr großen Plage. 11:34 Daher heißt diese Stätte Lustgräber, darum daß man daselbst begrub das lüsterne Volk. 11:35 Von den Lustgräbern aber zog das Volk aus gen Hazeroth, und sie blieben zu Hazeroth.

Label:   04 4 Musa / Bilangan / 4 Mose 

Daftar Label dari Kategori Bibel Padan Na Robi
(5)
01 1 Musa / Kejadian / 1 Mose (49)
02 2 Musa / Keluaran / 2 Mose (40)
03 3 Musa / Imamat / 3 Mose (28)
04 4 Musa / Bilangan / 4 Mose (36)
05 5 Musa / Ulangan / 5 Mose (34)
06 Josua / Yosua / Josua (24)
07 Panguhum / Hakim-Hakim / Richter (21)
08 Rut / Rut / Rut (4)
09 1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel (31)
10 2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel (24)
11 1 Raja-raja / 1 Raja-raja / 1 Koenige (22)
12 II Raja-raja / 2 Raja-raja / 2 Koenige (25)
13 I Kronika / 1 Tawarikh / 1 Chronik (29)
14 II Kronika / 2 Tawarikh / 2 Chronik (36)
15 Esra / Ezra / Esra (10)
16 Nehemia / Nehemia / Nehemia (13)
17 Ester / Ester / Ester (10)
18 Job / Ayub / Job (42)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm (51)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm / Psalmen / PA`PUDIAN / Psalms (99)
20 Poda / Amsal / Sprueche (31)
21 Parjamita / Pengkhotbah / Prediger (12)
22 Angka Ende / Kidung Agung / Hohelied (8)
23 Jesaya / Yesaya / Jesaja / Jesaya / YESAYA / Isaiah (66)
24 Jeremia / Yeremia / Jeremia (52)
25 Andung-andung / Ratapan / Klagelieder (5)
26 Hesekiel / Yehezkiel / Hesekiel (48)
27 Daniel / Daniel / Daniel (12)
28 Hosea / Hosea / Hosea (14)
29 Joel / Yoel / Joel (3)
30 Amos / Amos / Amos (9)
31 Obaja / Obaja / Obadja (1)
32 Jona / Yunus / Jona (4)
33 Mika / Mikha / Mica / Mika / MIKHA / Micah (7)
34 Nahum / Nahum / Nahum (3)
35 Habakuk / Habakuk / Habakuk (3)
36 Sepania / Zefanya / Zephanja (3)
37 Haggai / Hagai / Haggai (2)
38 Sakaria / Zakaria / Sacharja (14)
39 Maleaki / Maleakhi / Maleachi (4)Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
NEXT:
4 Musa 12 / Bilangan 12 / 4 Mose 12


PREV:
4 Musa 10 / Bilangan 10 / 4 Mose 10

All Bibel Padan Na Robi
(5)
01 1 Musa / Kejadian / 1 Mose (49)
02 2 Musa / Keluaran / 2 Mose (40)
03 3 Musa / Imamat / 3 Mose (28)
04 4 Musa / Bilangan / 4 Mose (36)
05 5 Musa / Ulangan / 5 Mose (34)
06 Josua / Yosua / Josua (24)
07 Panguhum / Hakim-Hakim / Richter (21)
08 Rut / Rut / Rut (4)
09 1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel (31)
10 2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel (24)
11 1 Raja-raja / 1 Raja-raja / 1 Koenige (22)
12 II Raja-raja / 2 Raja-raja / 2 Koenige (25)
13 I Kronika / 1 Tawarikh / 1 Chronik (29)
14 II Kronika / 2 Tawarikh / 2 Chronik (36)
15 Esra / Ezra / Esra (10)
16 Nehemia / Nehemia / Nehemia (13)
17 Ester / Ester / Ester (10)
18 Job / Ayub / Job (42)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm (51)
19 Psalmen / Mazmur / Psalm / Psalmen / PA`PUDIAN / Psalms (99)
20 Poda / Amsal / Sprueche (31)
21 Parjamita / Pengkhotbah / Prediger (12)
22 Angka Ende / Kidung Agung / Hohelied (8)
23 Jesaya / Yesaya / Jesaja / Jesaya / YESAYA / Isaiah (66)
24 Jeremia / Yeremia / Jeremia (52)
25 Andung-andung / Ratapan / Klagelieder (5)
26 Hesekiel / Yehezkiel / Hesekiel (48)
27 Daniel / Daniel / Daniel (12)
28 Hosea / Hosea / Hosea (14)
29 Joel / Yoel / Joel (3)
30 Amos / Amos / Amos (9)
31 Obaja / Obaja / Obadja (1)
32 Jona / Yunus / Jona (4)
33 Mika / Mikha / Mica / Mika / MIKHA / Micah (7)
34 Nahum / Nahum / Nahum (3)
35 Habakuk / Habakuk / Habakuk (3)
36 Sepania / Zefanya / Zephanja (3)
37 Haggai / Hagai / Haggai (2)
38 Sakaria / Zakaria / Sacharja (14)
39 Maleaki / Maleakhi / Maleachi (4)Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
MENU UTAMA:
Alkitab(1)
Berita HKBP(1)
Berita HKBP 2016(4)
Bibel(1)
Bibel Padan Na Imbaru(261)
Bibel Padan Na Robi(934)
BN (Buku Nyanyian HKBP)(859)
Buku Ende(873)
Catatan Penting Tataibadah(5)
Contoh Tata Ibadah HKBP(88)
DOWNLOAD BUKU(1)
Kamus(1)
Katekhimus Kecil(7)
Khotbah HKBP(191)
Khotbah HKBP 2016(52)
Khotbah HKBP 2017(3)
Kumpulan Tangiang Bahasa Batak(4)
Lagu KOOR HKBP(710)
Lagu Natal Batak(13)
Lagu Pernikahan Batak(20)
Lagu Rohani Batak(197)
Materi Katekisasi Sidi - Marguru Malua HKBP(22)
NA(4)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2015(8)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2016(14)
Pembacaan Alkitab Almanak HKBP 2017(1)
Suplemen Buku Ende(181)
Tata Ibadah HKBP(108)
Tata Ibadah HKBP 2019(70)
Tata Ibadah HKBP 2020(6)
Tentang HKBP(11)
Video Jamita(1)
Video Lagu(2)

Arsip Bibel Padan Na Robi..

Register   Login  

Alkitab 3 Bahasa
(Batak - Indonesia - Jerman)


contoh pencarian yang benar: Matius 5. Contoh pencarian salah Matius 5:1


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de