Buku Ende, BNH (Buku Nyanyian HKBP, Suplemen Buku Ende, Lagu KOOR HKBP, Katekhimus Kecil
hkbp.lagu-gereja.com
 
View : 370 kali
Kamis, 30 Juni 2022
Jeremia 30:20
Lukas 12:49-53
Rut 2:1-20
BE 785:1+3 ALO PANGUNJUNAN

Jeremia 30:20
-----------------------------
30:20 Ia anaknasida ingkon songon di na robi do, jala parluhutanna ingkon hot di jolongku, jala marlulu do ahu sogot tu saluhut halak na mangarupa ibana.

30:20 Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan-Ku; Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka.

Lukas 12:49-53
-----------------------------
12:49 Na ro do Ahu mandanggurhon api tu tano on. Dihasiholi nasa rohangku do, anggiat haru galak nian!
12:50 Alai didihononhon do tu Ahu paridion; jala mansai bobos do rohangku, saleleng so tulus dope i.
12:51 Na dirimpu rohamuna do, na laho mangalehon dame Ahu tu atas tano on, umbahen na ro? Nda tung, hudok ma di hamu: Panirangon do tahe.
12:52 Ai olat ni on ma maralo lima halak na di sada jabu: Na tolu maralohon na dua, jala na dua maralohon na tolu.
12:53 Maralo ma ama tu anakna, anak i tu amana; ina tu boruna, boru i tu inana; simatua boru tu parumaenna, parumaen i tu namboruna.

Yesus membawa pemisahan
12:49 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung! 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 12:52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 12:53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya."

Rut 2:1-20
-----------------------------
2:1 Dung i adong ma di si Naomi sahalak sihasolhotan ni sinondukna nahinan, na mora jong do ibana, dongan samarga ni si Elimelek, goarna si Boas.
2:2 Dung i ninna si Rut, boru Moab i ma mandok si Naomi: Ua loas ma ahu laho tu ladang manjomputi biur paihutihut halak na marasi ni roha mida ahu. Jadi ninna si Naomi ma tu ibana: Antong laho ma dainang.
2:3 Dung i laho ma ibana, jala sahat tu ladang manjomputi biur paihutihut angka panggotil. Jadi tongon nasida tu ladang golat ni si Boas, dongan samarga ni si Elimelek.
2:4 Jadi ida ma, tongon ro si Boas, sian Betlehem, didok ma mandok angka panggotili: Didongani Jahowa ma hamu! Jadi didok nasida mandok ibana: Sai dipasupasu Jahowa ma ho!
2:5 Dung i didok si Boas ma mandok naposona, na manguluhon angka panggotili: Boru ni ise do na marbaju on?
2:6 Jadi ro ma alus ni naposo na manguluhon angka panggotili mandok: I ma boru Moab, na mulak rap dohot si Naomi sian luat Moab.
2:7 Ro nangkin hatana songon on: Ue loas ma ahu manjomputi di holangholang ni angka tibalan paihutihut angka panggotil! Jadi ro ibana tutu, jala sai dinunuti do sian na sogot rasirasa nuaeng; satongkin sambing dope ibana hundulhundul di bagasan soposopo on.
2:8 Dung i ninna si Boas ma tu si Rut: Tangihon ma hatangkon, ale ito! Unang ho laho manjomputi tu ladang na asing, jala unang ho laho sian on, sai marsilohot dison ma ho rap dohot naposongku boruboru.
2:9 Sai matahon ma ladang tinopotnasida laho manggotil, jala paihutihut nasida. Nunga pola martona ahu tu angka naposongku, asa unang dihaori nasida ho; ia mauas ho, laho ma ho tu panguhatan, jala minum sian aek na tinahuan ni angka naposo i.
2:10 Jadi manungkap ma si Rut, pola dais bohina tu tano marsomba, huhut didok mandok ibana: Dia do dalanna umbahen marasi roha ho mida ahu, pola disarihon roham ahu halak dagang nian.
2:11 Dung i ninna si Boas ma mangalusi nasida: Nunga sar dibaritahon halak tu ahu sude uhummu na denggan i, na binahenmu tu simatuam boru, dung mate sinondukmu; na tinadingkonmi amanta dohot inanta dohot tano hagodanganmu, jala laho manopot bangso na so tinanda hian.
2:12 Sai dibalos Jahowa ma tu ho uhummu na denggan i, jala ingkon marupa na gok ma ho sian Jahowa, Debata ni Israel, na nidapothonmu, laho marondingonding tu toru ni habonghabongna.
2:13 Dung i ninna si Rut ma: Sai dapotan asi ni roha ma ahu di adopanmu, ale tuanku, ai nunga diapuli ho ahu, jala didok ho hata sipir ni tondi ni naposom boruboru, atik pe so songon sada naposom boruboru ahu nian.
2:14 Dung i didok si Boas ma tu ibana: Molo jumpang tingki mangan ro ma dohot ho mandapothon, asa mangan sian sagusagu, jala tullukkon sagusagumi tu bagasan ingkau na asom i. Jadi hundul ma si Rut tu lambung ni angka panggotil, dilehon ibana huhut tu nasida biur na binolgang, gabe butong nasida mangan, pola marlobilobi.
2:15 Jadi dung hehe nasida muse laho manjomputi, ro ma hata ni si Boas mandok tu angka naposona: Pasombu hamu ibana huhut manjomputi di holangholang ni angka tibalan, jala unang paurak hamu nasida.
2:16 Pampisikpisikkon hamu huhut deba di nasida sian angka tibalan i, jala tadingkon hamu, asa dijomputi, jala unang mangonai hata hamu tu nasida.
2:17 Jadi sai didatdati nasida manjomputi di ladang i sahat ro di bot ni ari, laos didege ma na jinamputanna i, gabe adong arga saampang eme godangna.
2:18 Dung i diporsan nasida ma i laho masuk tu huta i, gabe diida simatuana ma na jinamputanna i; laos dirungkai, jala dilehon tu nasida ebaeba sian sipanganonna i.
2:19 Dung i ninna simatuana i ma tu nasida: Didia ho manjomputi sadarion, jala sian dia on diomo ho? Pinasupasu ma baoa na marpanatap tu ho! Dung i dipaboa nasida ma tu simatuana i manang di ladang ni ise nasida mulaulaon, ninna ma: Si Boas do goar ni baoa nampuna ladang panjomputanki sadarion.
2:20 Jadi ninna si Naomi ma tu parumaenna i: Pinasupasu ni Jahowa ma ibana, ala so dialang asi ni rohana i tu halak na mangolu dohot naung mate. Angkupni didok si Naomi tu nasida: Baoa i do na sumolhot tu hita, ibana tama sitean hita.

Rut bertemu dengan Boas
2:1 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelekh, namanya Boas. 2:2 Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya: "Pergilah, anakku." 2:3 Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelekh. 2:4 Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu: "TUHAN kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya: "TUHAN kiranya memberkati tuan!" 2:5 Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu: "Dari manakah perempuan ini?" 2:6 Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab: "Dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. 2:7 Tadi ia berkata: Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti." 2:8 Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut: "Dengarlah dahulu, anakku! Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. 2:9 Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." 2:10 Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya: "Mengapakah aku mendapat belas kasihan dari padamu, sehingga tuan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" 2:11 Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. 2:12 TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung." 2:13 Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." 2:14 Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya: "Datanglah ke mari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya; makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. 2:15 Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya: "Dari antara berkas-berkas itupun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu; 2:16 bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya; janganlah berlaku kasar terhadap dia." 2:17 Maka ia memungut di ladang sampai petang; lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. 2:18 Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, 2:19 maka berkatalah mertuanya kepadanya: "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu!" Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya: "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." 2:20 Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya: "Diberkatilah kiranya orang itu oleh TUHAN yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya: "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita."

BE 785:1+3 ALO PANGUNJUNAN
--------------------------------------
1) Alo pangunjunan sai benget ma ho,
Ai molo dung monang lam togu ma ho,
Angka hajahaton sai patunduk ma,
Jesus pangasahon ingkon monang ho.

Reff:
Jalo pangurupion sian Tuhanta Jesus,
Dapot ho hagogoon mandopang musu i.

3) Tumpal diparade Debata di ho,
Tu sude namonang di portibion,
Kristus pamalumhon, pahisarhon ho,
Jesus pangasahon, ingkon monang ho.Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login


NEXT:
Renungan HKBP Jumat, 1 Juli 2022 - 1 Petrus 2:1 Pilippi 3:4b-11 Psalmen 78:1-7 - Tema: ASI NI ROHA NI JAHOWA DO NA PALUAHON (Kasih Allah Yang Menyelamatkan)


PREV:
Renungan HKBP Rabu, 29 Juni 2022 - 1 Korint 3:10 - Ulaon ni Apostel 19:1-7 - Rut 1:1-22Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de